Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je pondelok, 23. júl 2018, meniny má Oľga.   |      

Vitajte na stránkach obce Dubník!

Pozývame vás na Dni obce Dubník - 782. výročie, konané v dňoch od 7.7. do 8.7.2017 s nasledovným programom:


Program obecných dní PDF


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín PDF
Zmena úradných hodín na obecnom úrade platná od 01.05.2018 PDF
Záverečný účet obce Dubník a ZŠ s MŠ za rok 2017 PDF
Rozhodnutie – Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 PDF
Oznámenie o strategickom dokumente – Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (verzia 1.1) PDF
Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
PDF
Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest 2016 PDF
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny PDF
Hlásenie ohľadom územného plánu PDF
Dedina roka 2013 - poďakovanie za internetové hlasovanie - 1. miesto PDF
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Dubník PDF
Počet prístupov od 10.2007