Üdvözöljuk a Csúz község oldalain! Ma 2018. június. 20, szerda, Rafael napja van.   |      

Bizottságok



Finančná komisia a sociálna pomoc:

Predseda: Kamila Trévaiová
Členovia: Ing. Peter Krencsan
Iveta Pilczová
Erika Hégerová
Mgr. Eva Kováčová
Denisa Pinkeová
Mgr. Nora Michňová
 

Komisia pre šport, kultúru a prácu
s mládežou:
Predseda: Ing. Zoltán Kovács
Členovia: Mgr. Ladislav Bartha
Irena Mitalová
Zsolt Csutora
Judita Lévardyová
PaedDr.Daniela Gyuríková
Peter Jakab ml.
Mgr.Marianna Vadkertiová

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce:

Predseda: Ing. Peter Krencsan
Členovia: Ing. Igor Kondel
Iveta Pilczová
Katarína Fazekašová
PaedDr. Daniela Gyuríková
 

Komisia na prešetrenie sťažností:

Predseda: Mgr. Ladislav Bartha
Členovia: Ondrej Jakab
Tomáš Lojko
Henrieta Nyáriová
Katarína Fazekasová
Iveta Pilczová

Komisia na ochranu životného
prostredia a ochrany prírody:

Predseda: Ing. Igor Kondel
Členovia: Henrieta Pihácseková
Katarína Fazekašová
Magdaléna Read
Tomáš Lojko

Komisia na ochranu verejného
záujmu:

Predseda: Imrich Szekeres
Členovia: Ing. Zoltán Kovács
Mgr. Ladislav Bartha
 
 
Összes látogatók száma 2007.10. óta