Üdvözöljuk a Csúz község oldalain! Ma 2018. június. 20, szerda, Rafael napja van.   |      

Irányelvek

Smernica o verejnom obstarávaní PDF č.01/2016
Žiadosť o sprístupnenie informácií PDF  
Ako zaslať žiadosť o informácie PDF  
Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Dubník PDF č.02/2014
Sadzobník úhrad za služby vykonané Obcou Dubník PDF č.01/2014
Összes látogatók száma 2007.10. óta