Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je pondelok, 16. júl 2018, meniny má Drahomír.   |      

Zmluvy

Obec Dubník zverejňuje všetky zmluvy uzavreté po 1.1.2011.

ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2018
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2017
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2016
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2015
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2014
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2013
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2012

Rok 2011

Dodatok č.2 k poistnej zmluve - UNION PDF 20.12.2011
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - ZSE PDF 12.12.2011
Zmluva o poskytnutí daru - Nadácia Orange PDF 09.12.2011
Zmluva o poskytnutí služieb - Ing. Szekeres Jozef PDF 28.11.2011
Zmluva o dielo - MINERÁL MMV PDF 25.11.2011
Dodatok č.8 k zmluve - SAD PDF 10.11.2011
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - HOLD PDF 10.11.2011
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia - ZSE Distribúcia PDF 09.11.2011
Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík - TOP Electronic PDF 03.11.2011
Zmluva o poskytnutí podpory - Environmentány fond PDF 28.10.2011
Nájomná zmluva - Roubíčková, Ölveczký PDF 25.10.2011
Mandátna zmluva - PP & P Co. PDF 26.09.2011
Kúpna zmluva - Majerčík, Majerčíková PDF 26.09.2011
Poistná zmluva Passat - Komunálna poisťovňa PDF 22.09.2011
Poistná zmluva Avia - Komunálna poisťovňa PDF 22.09.2011
Poistná zmluva - Union PDF 21.09.2011
Dodatok č.1 k poistnej zmluve - UNION PDF 20.09.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke - OTP Banka PDF 20.09.2011
Zmluva o vinkulácii dotačného účtu - OTP Banka PDF 20.09.2011
Zmluva o splátkovom úvere - OTP Banka PDF 20.09.2011
Dodatok k zmluve - Brandtner PDF 26.08.2011
Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností PDF 17.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve o výpožičke hnuteľného
majetku štátu - Obvodný úrad NZ
PDF 17.08.2011
Poistná zmluva - UNION PDF 19.07.2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo PDF 15.07.2011
Dodatok č.3 k Zmluve o kontokorentnom úvere PDF 11.07.2011
Záložná zmluva - Štátny fond rozvoja bývania PDF 10.06.2011
Kúpno-predajná zmluva - Pánis Bernard PDF 08.06.2011
Dodatok č.2 k zmluve - SVP PDF 31.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu -
Nitriansky samosprávny kraj
PDF 31.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry -
Nitriansky samosprávny kraj
PDF 31.05.2011
Zmluva o dielo - Architektonická kancelária
Ladislava Veresa
PDF 30.05.2011
Zmluva - Dexia banka Slovensko PDF 18.05.2011
Dodatok č.1 k zmluve - SVP PDF 29.04.2011
Dodatok č.1 k záložnej zmluve - MDVRR SR PDF 28.04.2011
Dodatok č.1 k zmluve - Obviam regio PDF 28.04.2011
Zmluva - ZSE Energia PDF 27.04.2011
Dodatok č.3 k zmluve - APESOS PDF 26.04.2011
Dodatok č.2 k mandátnej zmluve - APESOS PDF 26.04.2011
Zmluva - ZSE Distribúcia PDF 06.04.2011
Zmluva - Klementová Adriana PDF 05.04.2011
Zmluva - AT DUNAJ PDF 01.04.2011
Rámcová kúpna zmluva - General Plastic PDF 01.04.2011
Dodatok k zmluve o pripojení - T-Com PDF 28.03.2011
Zmluva o dielo - Slov. vodohospodársky podnik PDF 28.03.2011
Zmluva o koordinácii - Elšpec H.L. PDF 21.03.2011
Zmluva o dielo - Forte Acoustic PDF 21.03.2011
Dodatok č.1 k zmluve BEST STAV PDF 16.03.2011
Kúpna zmluva - Dékany PDF 04.03.2011
Kúpna zmluva - DIOS Slovakia PDF 01.03.2011
Zmluva o službách - Open Door PDF 28.02.2011
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov
z katastra nehnuteľností
PDF 17.02.2011
Kúpna zmluva - GTN PDF 16.02.2011
Dohoda - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NZ PDF 16.02.2011
Poistná zmluva - Allianz PDF 16.02.2011
Poistná zmluva - poistenie bytovych domov - Allianz PDF 10.02.2011
Dodatok č.1 k zmluve RRA Šaľa PDF 03.02.2011
Zmluva o spolupráci - Reality plus PDF 03.02.2011
Kúpna zmluva - Read PDF 31.01.2011
Mandátna zmluva KOODIS PDF 21.01.2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej
komunikačnej služby cez pevné pripojenie č.A5458776
PDF 18.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A2982538 PDF 17.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A2588850 PDF 17.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A2588836 PDF 17.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A1965896 PDF 17.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A1328659 PDF 17.01.2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej
služby Zvýhodnené firemné hovory
PDF 12.01.2011
Zmluva o dielo - František Gubo PDF 10.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A5430371 PDF 04.01.2011
Dodatok k zmluve o pripojení č.A5430356 PDF 04.01.2011
Zmluva o dielo - RRA Šaľa PDF 03.01.2011
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci PDF 03.01.2011
Dodatok č.9 Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu PDF 30.12.2010
Zmluva na vykonávanie činnosti preventivára obce PO a BOZP PDF 28.12.2010
Zmluva o dielo - Brantner PDF 22.12.2010
Počet prístupov od 10.2007