Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je nedeľa, 24. jún 2018, meniny má Ján.   |      

Úmrtná matrika

Vydanie úmrtného listu (duplikátu)
K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide. Doklad sa vydáva na počkanie.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí
K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:
  • 2/3/x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár,
  • občiansky preukaz zomrelého,
  • údaje o pozostalom po zomrelom – vybavovateľ pohrebu.
Po predložení uvedených dokladov bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Vydanie týchto dokladov je bez poplatku.

Zápisy úmrtí občanov SR, ktoré nastali v cudzine
Pri úmrtí občana s trvalým pobytom v Dubníku, je potrebné informovať sa osobne na matričnom úrade.

Vyhlásenie za mŕtveho
Do úmrtnej matriky sa zapisujú vyhlásenia za mŕtveho na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Nových Zámkoch.

Späť
Počet prístupov od 10.2007