Objednávky 2012


Interné číslo Dátum prijatia Partner, meno, adresa, IČO Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Viaže sa k zmluve PDF
1LUMA spol. s r.o.Vlajky SR 60x90 cm17,25 €31.1.2012PDF
2symbolika.skPodlahový nosič zástav a vlajok1.2.2012PDF
3Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Fyzikálno-chemický rozbor vody v Dubníku, časť Dvor Mikuláš2.2.2012PDF
4Nyári JánRočná prehliadka kotlov23.2.2012PDF
5Jozef Šmrhola - OLYMP,Maďarovská 103/71, 93587 Santovka, IČO:32581190Vlajky1.3.2012PDF
6PC Salon, Zoltán PintérRočné predplatné Kerio Connect7.3.2012PDF
7PC Salon, Zoltán PintérZabezpečenie licencie na systém ESET NOD 32- ročné19.3.2012PDF
8Štrba Company, Peter Štrba, 94142 Veľké Lovce 601 IČO:44732562objednávka tonerov22.3.2012PDF
9Ing. Alžbeta Chovanová, Hlavná 58/25, 945 01 Komárno, Ďulov Dvor, IČO:41609492vypracovanie znal. Posudku na rod. dom 594, parc. 1586/2527.3.2012PDF
10Attila Bédi-AAA Geodet, SNP 3,940 60 Nové Zámky, IČO:30994039objednávkaoddelenia stav. poz. 531/227.3.2012PDF
11Brantner N.Z.,s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky, IČO: 31440291prenájom plast. nádob 120l 20ks2.4.2012Zmluva o dielo č.10-Dubník/2011PDF
12SPP distribúcia,a.s.,Mederčská 81, 945 01 Komárno, IČO: 35910739vytýčenie sietí na parc. 603/1,319.4.2012PDF
13ZSVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO:36550949vytýčenie sietí na parc. 603/1,319.4.2012PDF
14Slovak Telekom a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica, IČO: 35763 469vytýčenie sietí na parc. 603/1,319.4.2012PDF
15Tomáš Zvoncsár, 943 55 Bruty č. 215, IČO: 37062409preprava dôch. 4.5.2012PDF
16Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra IČO: 35790253objednávka inzercie - stav. pozemky74,88 €4.5.2012PDF
17SPORT SERVICE, s.r.o., Gogoľova3937/4,036 01Martin, IČO:36785571objednávka servisnej prehliadky multif. Ihriska22.5.2012PDF
18Attila Bédi-AAA Geodet, SNP 3,940 60 Nové Zámky, IČO:30994039objednávka porealizačného zamerania5.6.2012PDF
19Mgr. Tatiana Gogolová, 086 11 Hrabovec 35, IČO:44804059balóny šťastia16,4 €27.6.2012PDF
20Tomáš Zvoncsár, 943 55 Bruty č. 215, IČO: 37062409preprava osôb 6.9.201213.8.2012PDF
21ORGECO s.r.o., Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky, IČO:31433090vianočná výzdoba1108,2516.8.2012PDF
22MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688osobné konzultácie206,40 €14.9.2012PDF
23ARDSystém s.r.o.,P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO:36397563informačné stĺpy + smerové tabule1 556,90 €8.10.2012PDF
24InDesign s.r.o., Považská 18, 940 67 Nové Zámky, IČO:35951541nástenný kalendár na rok 20138.10.2012PDF
25PS Grafika, Čapajevova 9, 080 01 Prešov, novoročenky47,40 €9.11.2012PDF
26Grafika Slovakia a.s., Jarkova 21,082 22 Šarišské Michaľanyporcelánové sady112,96 €8.11.2012PDF
27Repre s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214,IČO:35810122keramický hrnček291,60 €16.11.2012PDF
28COOP Jednota s.d., Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky, IČO:00168882nákupné poukážky240 €20.11.2012PDF
29Prometeus-SL s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:36463906požiarna technika22.11.2012PDF
30Attila Bédi-AAA Geodet, SNP 3,940 60 Nové Zámky, IČO:30994039zameranie cesty 568/127.11.2012PDF

[Zatvor okno]