Objednávky 2013


Interné číslo Dátum prijatia Partner, meno, adresa, IČO Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Viaže sa k zmluve PDF
1Štrba Company, Peter Štrba, 94142 Veľké Lovce 601 IČO:44732562výmena tonerov do tlačiarní02.01.201302.01.2013PDF
2Štrba Company, Peter Štrba, 94142 Veľké Lovce 601 IČO:44732562výmena tonerov do tlačiarní02.01.201302.01.2013PDF
3Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Fyzikálno-chemický rozbor vody v Dubníku, časť Dvor Mikuláš03.01.201303.01.2013PDF
4Školská jedáleň, 941 35 Dubník 95, IČO: 37860941vyhotovenie obedov23.01.201323.01.2013PDF
5Jozef Šmrhola-OLYMP, Madarovská 145,935 87 Santovka,IČO:32581190vyhotovenie tabúľ, erbu a zástavy06.02.201306.02.2013PDF
6AT DUNAJ s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,IČO:31734600celoročná údržba a posyp ciest08.02.201308.02.2013PDF
7Lukács Zoltán,ELEKTROINŠTALATÉR, Dlhá 13, 946 55 Pribeta, IČO: 11901977celoročná oprava verejného osvetlenia08.02.201308.02.2013PDF
8Takács Gabriel, 941 35 Dubník č.608,IČO: 40617521celoročná objednávka mot. vozidiel08.02.201308.02.2013PDF
9TRUCK-OCMV s.r.o., 941 35 Dubník č. 166,IČO: 44346921celoročná oprava mot. vozidiel08.02.201308.02.2013PDF
10AAA GEODET s.r.o.,SNP 3, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44530072geodetické práce,zameranie pozemkov - na rok 201312.02.201312.02.2013PDF
11Peter Štrba, ŠTRBA-COMPANY,941 42 Veľké Lovce 601, IČO: 44732562správa obecných počítačových sietí, údržba počítačov, dodávka tonerov- na rok 201315.02.201315.02.2013PDF
12PC Salon- Zoltán Pintér, Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 11730676predĺženie licencie Kerio Control, Kerio Connect, ESET NOD - na rok 201320.02.201320.02.2013PDF
13LFM - servis SK s.r.o.,Svätopeterská 5, 947 01 Hurbanovo, IČO:35951133celoročná dodávka viazacej pásky 9mm do lisu na plasty21.02.201321.02.2013PDF
14Zuzana Imrichová MARTINO, 941 47 Radava 316,IČO: 34586768dodanie ozdobných pier25.02.201325.02.2013PDF
15Krajčovičová Marta, 919 01 Zvončín 177, IČO: 45908036ochranný gél14.03.201314.03.2013PDF
16AT DUNAJ s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,IČO:31734600farbenie mot. vozidla AVIA18.03.201318.03.2013PDF
17Ing. Mária Šestáková, Nábrežná 7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289dodanie občerstvenia na deň 27.3.201325.03.201325.03.2013PDF
18Západoslovenská distribučná a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518vytýčenie el. vedenia 15.04.201315.04.2013PDF
19ZSVS a.s.,Ľanová 17, 940 71 Nové Zámky, IČO:36550949vytýčenie vodovodnej siete15.04.201315.04.2013PDF
20MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO:00151866obj. dokumentov a osv. Knihy15.04.201315.04.2013PDF
21IZSÁK Company s.r.o.,Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky, IČO: 36558311disky na pneum. Dacia15.04.201315.04.2013PDF
22Štrba Company, Peter Štrba, 94142 Veľké Lovce 601 IČO:44732562monitor LCD W LED16.04.201316.04.2013PDF
23SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava, IČO:35910739vytýčenie sietí02.05.201302.05.2013PDF
24Brantner NZ, s.r.o., Viničná 23,940 64 Nové Zámky, IČO:31440291prenájom plastových kuka nádob 20 ks09.05.201309.05.2013PDF
25Školská jedáleň, 941 35 Dubník 95, IČO: 37860941objednávka na dodanie obedov13.05.201313.05.2013PDF
26Silvia Kálaziová- ART, Devínska 20, 940 63 Nové Zámky, IČO:30391369perá a hodinky22.05.201322.05.2013PDF
27Tomáš Zvoncsár, 943 55 Bruty 215, IČO:37062409preprava osôb24.05.201324.05.2013PDF
28Szeghö Peter, Štrková 10, 940 71 Nové Zámky,IČO:33795398projektová dokumentácia na vodovodnú prípojku KD30.05.201330.05.2013PDF
29Szeghö Peter, Štrková 10, 940 71 Nové Zámky,IČO:33795398projektová dokumentácia na vodovodnú prípojku DS30.05.201330.05.2013PDF
30Správa CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17058520vypracovanie stanoviska20.06.201318.06.2013PDF
31ZŠ s MŠ Dubník, Školská jedáleň, 941 35 Dubníkobedy na 9.7. a 10.7.08.07.201304.07.2013PDF
32Nyári Ján, 941 35 Dubník č.556,IČO:30993911rekonštrukcia ÚK v Kultúrnom dome v Dubníku10.07.201310.07.2013PDF
33NICHOLTRACKT s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec, IČO:31583466zakúpenie 4 ks traktorových kolies22.07.201322.07.2013PDF
34Zoltán Elzer, 941 35 Dubník č. 257, IČO: 34963006oprava stoličiek a detského ihriska22.07.201322.07.2013PDF
35Horňák Ján, s.r.o., Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO:36241741Zhotovenie autobusovej zastávky29.07.201329.07.2013PDF
36HOLD s.r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO:34110224vyhotovenie náučného chodníka a dodanie plast. Obrubníkov a kameňa29.07.201329.07.2013PDF
373P Centrum Prehoda s.r.o.,J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO:44744412školenie pracovníkov na obsluhu stav. strojov19.08.201319.08.2013PDF
38ELŠPEC H.L. s.r.o., Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky,IČO:36562165preškolenie zamestnancov obce 09.09.201309.09.2013PDF
39LFM - servis SK s.r.o.,Svätopeterská 5, 947 01 Hurbanovo, IČO:35951133celoročná kontrola lisu11.09.201311.09.2013PDF
40NOVOTECHNO, Vinohrady 3C,940 67 Nové Zámky,IČO:35202572plexisklo25.09.201325.09.2013PDF
41InDesign s.r.o.,Považská 18, 940 01 Nové Zámky 1,IČO:35951541kalendáre na rok 201426.09.201326.09.2013PDF
42Správa katastra NZ, SNP 3,940 01 Nové Zámky, IČO:37860381identifikácia parciel LV č.143127.09.201327.09.2013PDF
43Silvia Kálaziová- ART, Devínska 20, 940 63 Nové Zámky, IČO:30391369nálepky na označenie techniky a aut. zast.04.10.201304.10.2013PDF
44HOLD s.r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO:34110224výkopové a stavebné práce - aut. zastávka04.10.201304.10.2013PDF
45ORGECO s.r.o.,Bešeňovská 7, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31433090Vianočná svetelná výzdoba21.10.201318.10.2013PDF
46Porsche Nové Zámky s.r.o., Výpalisko 25, 940 69 Nové Zámky,IČO:31319459oprava mot. voz. VW Passat28.10.201328.10.2013PDF
47ZŠ s MŠ Dubník, Školská jedáleň, 941 35 Dubníkobedy- audit 6.11.201331.10.201331.10.2013PDF
48ZŠ s MŠ Dubník, Školská jedáleň, 941 35 Dubníkobedy- voľby do VÚC 9.11.201304.11.201304.11.2013PDF
49AT DUNAJ s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,IČO:31734600čerpanie pohonných hm. pre tech. vozidlá11.11.201311.11.2013PDF
50AT DUNAJ s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,IČO:31734600čerpanie pohonných hm. pre osobné vozidlá11.11.201311.11.2013PDF
51COOP Jednota s.d., Hl. nám 6, 941 01 Nové Zámky, IČO:00168882nákupné poukážky 13.11.201313.11.2013PDF
52Školská jedáleň, 941 35 Dubník 95, IČO: 37860941obedy- voľby do VÚC 23.11.201320.11.201319.11.2013 
53HOLD s.r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO:34110224výkopové práce21.11.201319.11.2013PDF
54Pohrebníctvo Mazán, ul. Žombék 15, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 41761278zabezpečenie pohrebných služieb Š.P.21.11.201320.11.2013PDF
55PS Grafika s.r.o., Čapajevova 9, 080 01 Prešov, IČO:46354948vianočné pozdravy04.12.201303.12.2013 
56Nyári Ján, 941 35 Dubník č.556,IČO:30993911montáž plyn. Kotla v ŠJ06.12.201306.12.2013PDF

[Zatvor okno]