Objednávky 2015


Interné číslo Dátum prijatia Partner, meno, adresa, IČO Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Viaže sa k zmluve PDF
1Štrba Company, Peter Štrba, 94142 Veľké Lovce 601 IČO:44732562celoročná výmena tonerov do tlačiarní a údržba a správa obecných a poč. sietí, kamerového systému13.01.201512.01.2015PDF
2eBIZ Procurement s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 36234141Uskutočnenie elektronickej aukcie - Zberný dvor13.01.201513.01.2015PDF
3Takács Gabriel, 941 35 Dubník č.608,IČO: 40617521celoročná objednávka opravy mot. vozidiel14.01.201514.01.2014PDF
4TRUCK-OCMV s.r.o., 941 35 Dubník č. 166,IČO: 44346921celoročná oprava mot. vozidiel14.01.201414.01.2015PDF
5AT DUNAJ s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,IČO:31734600celoročná údržba a posyp ciest, strojno-traktorové práce14.01.201513.01.2015PDF
6LFM - servis SK s.r.o.,Svätopeterská 5, 947 01 Hurbanovo, IČO:35951133celoročná dodávka viazacej pásky 9mm do lisu na plasty14.01.201513.01.2015PDF
7Lukács Zoltán,ELEKTROINŠTALATÉR, Dlhá 13, 946 55 Pribeta, IČO: 11901977celoročná oprava verejného osvetlenia14.01.201514.01.2015PDF
8AAA GEODET s.r.o.,SNP 3, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44530072geodetické práce,zameranie pozemkov - na rok 201414.01.201514.01.2015PDF
9Porsche Nové Zámky s.r.o., Výpalisko 25, 940 69 Nové Zámky,IČO:31319459celoročná oprava mot. voz. VW Passat14.01.201514.01.2015PDF
10Nyári Ján, 941 35 Dubník č.556,IČO:30993911ročná prehliadka plyn. kotolov, údržba a servis PZ14.01.201514.01.2015PDF
11ZŠ s MŠ Dubník, Školská jedáleň, 941 35 Dubníkč. 95vyhotovenie stravy na rok 201414.01.201514.01.2015PDF
12ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO:36550949ročný rozbor vody- Dvor Mikuláš14.01.201514.01.2015PDF
13TECHNO TIP s.r.o., Púchovská 16, 835 05 Bratislava, IČO:35730927čistenie ČOV pri bytovkách14.01.201514.01.2015PDF
14B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467Skrinka uzamykateľná03.03.201503.03.2015PDF
15ZsVS a.s., Ing. Peter Furuglyás, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámkyvypracovanie proj. Dokumentácie a štúdia na napojenie k diaľkovodu Dvor Mikuláš03.03.201503.03.2015PDF
16Jozef Šmrhola - OLYMP, Madarská 145, 935 87 Santovka, IČO: 32581190Spomienkové predmety s gravírovaním06.03.201506.03.2015PDF
17Viktória Hámor s.r.o., Šúgovská dolina 10,044 25 Medzev, IČO: 31698948struny do krovinorezu20.03.201520.03.2015PDF
18SOŠ Dvory nad Žitavou, Hl. nám. 2, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 00159107školenie vodičov26.03.201526.03.2015PDF
19Webstern s.r.o., Budovateľská 1084/84, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 47228911konfiguračné práce26.03.201526.03.2015PDF
20Elšpec H.L. s.r.o., Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36562165školenie zamestnancov- tlakové zar.07.04.201507.04.2015PDF
21IZSÁK Company s.r.o., Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky, IČO: 36558311servisná kontrola LODGY09.04.201509.04.2015PDF
22AGRA s.r.o., Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin, IČO: 36382914záručná prehliadka ZETRO20.04.201520.04.2015PDF
23Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 Košice, IČO: 45655634reklamné predmety22.04.201522.04.2015PDF
24Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253inzercia do novín 04.05.201504.05.2015PDF
25CBS Vydavateľstvo s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46747818aerofoto 15.05.201515.05.2015PDF
26Brantner Nové Zámky a.s., Viničná 23, 940 67 Nové Zámky, IČO: plastové kuka nádoby02.06.201602.06.2015PDF
27ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO:36550949preskúšanie hydrantov05.06.201505.06.2015PDF
28Gabriel Klotton, Školská 17, 947 03 Hurbanovo, IČO: 30919789čistenie a revízia komínov08.06.201508.06.2015PDF
29KORATEX a.s., Krajinská 30, 830 06 Bratislava, IČO: 313322277lak na parkety Thomsit09.06.201509.06.2015PDF
30KORUND desktop, s.r.o., Považská 18, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36245313pozvánky 16.06.201516.06.2015PDF
31Regionálne noviny MY, Sládkovičova 1, 949 01 NITRAinzercia do novín 26.06.201526.06.2015PDF
32Mária Valéria Tour, Hlavná 56, 943 01 Štúrovozájazd pre klub dôchodcov09.07.201509.07.2015PDF
33Nár. geograficko informačná s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46795481aktualizácia dát - progr. Topolík10.07.201510.07.2015PDF
34ADORN Slovakia s.r.o., Viničná 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36850900Vysavač Kärcher13.07.201513.07.2015PDF
35Milan Dobrovodský, Elektropartner, M.R.Štefánika 45, 940 01 Nové Zámky, IČO:30059810Chladnička Indesit13.07.201513.07.2015PDF
36GUBO s.r.o., 941 41 Bešeňov 623, IČO: 36557463dodanie kameniva14.07.201514.07.2015PDF
37Ing. Annamária Šestáková, Nábrežná 7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289Obedy na 28.7.201524.07.201524.07.2015PDF
38Ing. Annamária Šestáková, Nábrežná 7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289Obedy pre zam. OcÚ 07/2015 a 08/201524.07.201524.07.2015PDF
39Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO: 00607223vykonanie meraní hluku a vibrácií12.08.201512.08.2015PDF
40Peter Štaubert, Výpalisko 31, 940 01 Nové Zámky, IČO: 40348857PVC do miestnej lekárne18.08.201518.08.2015PDF
41Horňák Ján, Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhon, IČO: 36241741Autobusová zastávka27.08.201527.08.2015PDF
42Branislav Zahoran BZ-TRADE, Hlavná 93, 946 55 Pribeta, IČO: 48174629Detektor CO27.08.201527.08.2015PDF
43ESYS-Elektrosystémy s.r.o., 941 37 Strekov 946, IČO: 36554073Výmena stĺpu VO a odvetvenie vedenia - Dvor Mikuláš07.09.201507.09.2015PDF
44ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO:36550949Oprava vodovod. vedenia - Dvor Mikuláš11.09.201511.09.2015PDF
45LFM - servis SK s.r.o.,Svätopeterská 5, 947 01 Hurbanovo, IČO:35951133celoročná kontrola lisu14.09.201516.09.2015PDF
46Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253inzercia do novín 18.09.201518.09.2015PDF
47Obstarávacie trhovisko slovenska, Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice, IČO: 45746168Odborné služby verejného obstarávania pre komoditu: Elektrická energia22.09.201521.09.2015PDF
48Orgeco s.r.o., Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31433090výroba a dodanie vianočnej výzdoby 22.09.201522.09.2015PDF
49Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitraoprava výtlkov na miestnych komunikáciách23.09.201523.09.2015PDF
50Stavebná firma Obnova - Košan s.r.o., Turecká 38, 940 01 Nové Zámky, IČO: 43803989výkopové práce pri oprave vodovod. Potrubia24.09.201524.09.2015PDF
51Meva sport Slovakia, Koplotovce 272, 920 01 Hlohovec, IČO: 46050302tréningové súpravy28.09.201528.09.2015PDF
52HYDREX s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislavaúdržba nakladača Locust29.09.201529.09.2015PDF
53CBS s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36754749fotoplagát30.09.201530.09.2015PDF
54Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253inzarcia08.10.201508.10.2015PDF
55Plasted s.r.o., Dvorská cesta 3, 940 42 Nové Zámky, IČO: 18049095oprava dverí NB 853 a 85415.10.201515.10.2015PDF
56HOLD s.r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO: 34110224dodanie a uloženie zámkovej dlažby - aut. Zast.19.10.201519.10.2015PDF
57SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26vytýčenie plyn. vedenia v časti obce Dvor Mikuláš23.10.201523.10.2015PDF
58COOP Jednota s.d., Hl. námestie 6, 940 01 Nové Zámkydarčekové poukážky18.11.201518.11.2015PDF
59Cesty Nitra, Murgašova 6, 949 01 Nitra, IČO: 34128344rekonštrukcia miestnej komunikácie DM19.11.201519.11.2015PDF
60Gastro-Hall s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky, IČO: 31435076Umývací stroj, MP500/UO20.11.201520.11.2015PDF
61VIALLE, Ing. Jozef Horniak, SNP 56, 934 01 Levice, IČO:34278532Zeleň na výsadbu23.11.201523.11.2015PDF
62PSGRAFIKA s.r.o., Čapajevova 9, 080 01 Prešov, IČO: 46354948novoročenky08.12.201508.12.2015PDF
63Mgr. Tibor Stugel, Holubičia 4/1, 940 77 Nové Zámky, IČO: 46626778kultúrny program Mama Mia08.12.201508.12.2015PDF
64P. Bužek Kamenárstvo, 941 37 Strekov 448, IČO: 14086808pieskovanie a striebrenie písma a erbu08.12.201508.12.2015PDF
65Agentúra LIFE s.r.o., Novomestská 6, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46286543bábkové predstavenie pre deti09.12.201509.12.2015PDF
66IN DESIGN s.r.o., Považská 18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35951541nástenné kalendáre na rok 201609.12.201509.12.2015PDF
67Ján Nyári, 941 35 Dubník 556, IČO: 30993911havarijná výmena a montáž radiátora11.12.201511.12.2015PDF
68TOME s.r.o., 951 42 Zbehy 293, IČO: 46537481pyrotechnika na silvestrovský ohňostroj15.12.201515.12.2015PDF

[Zatvor okno]