Objednávky 2017


Interné číslo Dátum prijatia Partner, meno, adresa, IČO Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Viaže sa k zmluve PDF
1Štrba Company, Peter Štrba, 941 42 Veľké Lovce 601 IČO:44732562celoročná výmena tonerov do tlačiarní, údržba a správa obecných a poč. sietí, kamerového systému r. 201709.01.201709.01.2017PDF
2Nyári Ján, 941 35 Dubník č.556,IČO:30993911ročná prehliadka plyn. kotolov, údržba a servis PZ a VZ09.01.201609.01.2017PDF
3AT DUNAJ s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava,IČO:31734600celoročná údržba a posyp ciest, strojno-traktorové práce09.01.201709.01.2017PDF
4ZŠ s MŠ Dubník, Školská jedáleň, 941 35 Dubníkč. 95vyhotovenie stravy na rok 201709.01.201709.01.2017PDF
5TRUCK-OCMV s.r.o., 941 35 Dubník č. 166,IČO: 44346921celoročná oprava mot. vozidiel09.01.201709.01.2017PDF
6Takács Gabriel, 941 35 Dubník č.608,IČO: 40617521celoročná objednávka opravy mot. vozidiel09.01.201709.01.2017PDF
7ZsVS, Ing. Peter Tilandi, Ľanová 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Fyz. - chemický rozbor vody na rok 201709.01.201709.01.2017PDF
8Porsche Nové Zámky s.r.o., Výpalisko 25, 940 69 Nové Zámky,IČO:31319459celoročná oprava mot. voz. VW Passat09.01.201709.01.2017PDF
9AAA GEODET s.r.o.,SNP 3, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44530072geodetické práce,zameranie pozemkov - na rok 201709.01.201709.01.2017PDF
10NIS SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35751291Pečať rozvoja obcí13.01.201713.01.2017PDF
11Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.Box 11,830 05 BratislavaMatričné formuláre20.01.201720.01.2017PDF
12Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 Košice, IČO: 45655634Perá a lyžičky s gravírovaním23.01.201723.01.2017PDF
13Ing. Stanislav Petráš, 941 47 Radava 71Preškolenie vodičov06.02.201706.02.2017PDF
14Ing. Jozef Horniak- VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532rekonštrukcia chodníka v obci07.02.201707.02.2017PDF
15Ing. Ingrid Fraštacká, Hl. námestie 9, 940 02 Nové Zámkyprojekt na rek. kúrenia KD07.02.201707.02.2017PDF
16Vydavateľstvo KT s.r.o., Mederčská 9, 945 01 Komárno, IČO: 34125272Dubnícke noviny07.02.201707.02.2017PDF
17Ján Nyári, 941 35 Dubník 556, IČO: 30993911výmena radiátorov v PfD a KD14.02.201714.02.2017PDF
18Elšpec- H.L. s.r.o., Nitrianska 115, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36562165odborné školenie zamestnancov OÚ01.03.201701.03.2017PDF
19Ján Nyári, 941 35 Dubník 556, IČO: 30993911havarijná situácia- výmena kotla v DS03.03.201703.03.2017PDF
20eN Net s.r.o., 916 16 Hrachovište 131, IČO: 46056858orezávanie stromov06.03.201706.03.2017PDF
21Forte Acoustic s.r.o., 951 04 Malý Lapáš 36, IČO: 36779385servisné práce na bezdrôtovom rozhlase15.03.201715.03.2017PDF
22Robi Tour s.r.o., Poľná 92, 925 72 Selice, IČO: 47318295preprava osôb 15.3.201715.03.201715.03.2017PDF
23FINCONSULT- Ing. A. Šestáková, Nábrežná 7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289obedy 15.3.201715.03.201715.03.2017PDF
24Gastro-Haal s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky, IČO: 31435076konvektomat ŠK21.03.201721.03.2017PDF
25František Závodszky, 941 35 Dubník č. 109, IČO: 32346034maliarske a natieračské práce ZS22.03.201722.03.2017PDF
26Elektro Demar Plus s.r.o., Továrenská 3, 943 03 Štúrovo, IČO: 44602570projektová dok. KD Dubník23.03.201723.03.2017PDF
27Tibor Bitter ATC PROJEKT, Roľníckej školy 13. 945 01 Komárno, IČO: 37556461projektová dok - KD Dubník vzduchotechnika23.03.201723.03.2017PDF
28Ján Nyári, 941 35 Dubník 556, IČO: 30993911čerpadlová skupina DS Dubník30.03.201730.03.2017PDF
29Viktória Hámor s.r.o., Šúgovská dolina 10, 044 25 Medzev, IČO: 31698948struny do krovinorezu03.04.201703.04.2017PDF
30CBS s.r.o., 974 01 Kynceľová 54, IČO: 36754749Kniha Čarovné Slovensko- prezentácia obce Dubník07.04.201707.04.2017PDF
31Ing. Miroslav Orság, M.O.Trade, Novomestského 18, 984 03 Lučenec, IČO: 37107534pneumatiky na stroj Locust12.04.201712.04.2017PDF
32Gabriel Klotton - kominárske služby, Školská 17, 947 03 Hurbanovo, IČO: 30919789kontrola komínov na obecných budovách13.04.201713.04.2017PDF
33Ing. Jozef Horniak- VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532rekonštrukcia chodníkov 18.04.201718.04.2017PDF
34Talamon s.r.o., Biskupa Kondého 32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36274968nákup kníh do obecnej knižnice19.04.201719.04.2017PDF
35Ing. Roman Remeň, 941 34 Jasová 430, IČO: 36101931kvety ku dňu matiek02.05.201702.05.2017PDF
36WASABI TEAM s.r.o, Zámoryho 7, 945 01 Komárno, IČO: 46691791stavba pletivového plota04.05.201704.05.2017PDF
37SEGAT a.s., Železničná 1097/35, 058 01 Poprad, IČO: 31663991pneumatiky na VW Passat19.05.201719.05.2017PDF
38Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislavastoličky22.05.201722.05.2017PDF
39Ladislav Kuczman, GRANDIFLORA- Záhradníctvo, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámkykvetináče + záhr. substrát24.05.201724.05.2017PDF
40Ing. Roman Remeň, 941 34 Jasová 430, IČO: 36101931kvety pre projekt24.05.201724.05.2017PDF
41BEGRA s.r.o., Na hriadkach 15, 841 07 Bratislava, IČO: 35881640spustenie fontány24.05.201724.05.2017PDF
42Štrba Company, Peter Štrba, 941 42 Veľké Lovce 601 IČO:44732562Notebook Dell Vostro + prísl.25.05.201725.05.2017PDF
43Bonsens s.r.o., Jesenského 3, 940 62 Nové ZámkyDáždniky, zrk. fólia09.06.201707.06.2017PDF
44Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253Inzercia - My regionálne noviny09.06.201708.06.2017PDF
45Zs Distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518Vytýčenie NN-VN sietí Dvor Mikuláš09.06.201709.06.2017PDF
46Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaVytýčenie inž. sietí Dvor Mikuláš09.06.201709.06.2017PDF
47Gabriel Klotton, Školská 17, 947 03 Hurbanovo, IČO: 30919789Čistenie komínov09.06.201709.06.2017PDF
48KORUND desktop s.r.o., Považská 18, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36245313Tlač pozvánok pre obecné dni09.06.201709.06.2017PDF
49Vydavateľstvo KT s.r.o., Mederčská 9, 945 01 Komárno, IČO: 34125272Brožúra o obci Dubník SK + HU12.06.201712.06.2017PDF
50Anna Krupová - U Aničky, Brezová 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46754156Nafukovacie atrakcie na Dni obce20.06.201720.06.2017PDF
51Zoltán Trenčík, Školská 387/22, 946 32 Marcelová,DIČ: 1048791414Zabezpečenie ozvučenia a hudby23.06.201723.06.2017PDF
52Tomáš Koma, Pod hájom 18, 942 01 Šurany, IČO: 50342169Sokoliarske vystúpenie23.06.201723.06.2017PDF
53FINCONSULT- Ing. A. Šestáková, Nábrežná 7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289Zabezpečenie obedov pre zamestnancov OcÚ07.07.201707.07.2017PDF
54IJK - CONSULTING s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 47459514Vypracovanie žiadosti o NFP13.07.201713.07.2017PDF
55Ing. Jozef Horniak- VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532rekonštrukcia chodníkov 13.07.201713.07.2017PDF
56BOTO Enviro s.r.o., Nitrianska 113, 940 01 Nové Zámky, IČO: 48130486Vodomery a plomby27.07.201727.07.2017PDF
57NIVO Ladislav Neznanský, 943 57 Kamenín 618, IČO: 18034365Údržba obecného alarmu28.07.201728.07.2017PDF
58Velvet Style s.r.o., Svätoplukova 931/2A, 949 01 Nitra, IČO: 50415344Organza10.08.201710.08.2017PDF
59Robi Tour s.r.o., Poľná 92, 925 72 Selice, IČO: 47318295Preprava osôb 24.8.201714.08.201714.08.2017PDF
60Unihouse s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, IČO: 45851387Futb. bránka skladacia14.08.201714.08.2017PDF
61Roman Michálik, Skliarovo 237, 962 12 Detva, IČO: 45434191Futb. dresy, chrániče, štucne21.08.201721.08.2017PDF
62Firma Košík - siete s.r.o., Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36556858Futb. lopty22.08.201722.08.2017PDF
63Peter Štaubert, Výpalisko 31, 940 02 Nové Zámky, IČO: 40348857Výmena podlahovej krytinyPDF
64ONYX s.r.o., Viničná 8145/1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31444067Oprava chodníkov a spevnených plôch23.08.201723.08.2017PDF
65ORGECO s.r.o.,Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31433090svetelné dekor. Osvetlenia21.09.201721.09.2017PDF
66BEGRA s.r.o., Na hriadkach 15, 841 07 Bratislava, IČO: 35881640zazimovanie fontány24.10.201724.10.2017PDF
67SCO o.z., Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice, IČO: 42260515technické a právne služby pri VO elektrina06.11.201706.11.2017PDF
68SCO o.z., Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice, IČO: 42260515VO elektrina06.11.201706.11.2017PDF
69Forte Acoustic s.r.o., 951 04 Malý Lapáš 36, IČO: 36779385servisné práce na bezdrôtovom rozhlase DM06.11.201706.11.2017PDF
70COOP Jednota s.d., Hl. námestie 6, 940 01 Nové Zámky, IČO: 00168882nákupné poukážky07.11.201707.11.2017PDF
71Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253Inzercia - My regionálne noviny10.11.201710.11.2017PDF
72Ing. Annamária Šestáková FINCONSULT, Nábrežná 7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289strava a občerstvenie 14.11.201710.11.201710.11.2017PDF
73Zs Distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518oprava vzdušného vedenia 15.11.201715.11.2017PDF
74Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec, IČO: 31583466pneumatiky Mitas cist.15.11.201715.11.2017PDF
75In Design s.r.o., Považská 18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35951541kalendáre na rok 201816.11.201716.11.2017PDF
76Vydavateľstvo KT s.r.o., Mederčská 9, 945 01 Komárno, IČO: 34125272Dubnícke listy 16.11.201716.11.2017PDF
77Adlerr s.r.o., Stachanovská 14, 821 05 Bratislava, IČO: 36710369upratovacia sada20.11.201720.11.2017PDF
78Forte Acoustic s.r.o., 951 04 Malý Lapáš 36, IČO: 36779385doplnenie VO DM27.11.201727.11.2017PDF
79PS Grafika s.r.o., Čapajevova 9, 080 01 Prešov, IČO: 40638511novoročenky07.12.201707.12.2017PDF
80Ing. Róbert Sós APESOS, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158projekt. Dok. Drevený prístrešok13.12.201713.12.2017PDF
81Ján Nyári, 941 35 Dubník 556, IČO: 30993911výmena radiátora18.12.201718.12.2017PDF
82TOMECOLLECTION SK s.r.o., Novozámocká 1/185, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 48247367ohňostroj22.12.201722.12.2017PDF

[Zatvor okno]