NAKLADANIE S ODPADOM V ROKU 2008

 

     Držíte v rukách príručku nakladania s odpadom v roku 2008. Tento rok prehĺbime separáciu o ďalšie zložky a biologický odpad si budete ukladať na kompostoviská a nie do kuka nádob. Z tejto príručky sa dozviete čo separovať, ako separovať, ako a kde si vytvoriť kompostovisko, ako sa oň starať a mať z neho úžitok. Dozviete sa časový harmonogram odvozu separovaného zberu a v priebehu jari Vás osobne navštívime, aby sme zistili ako sa Vám v separácií a kompostovaní darí. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 6 495 301, mailom: obec.dubnik@konfer.eu alebo osobne na Obecnom úrade.

 

AKO SEPAROVAŤ:

Žlté vrece - PLASTY

Modré vrece – PAPIER

Biele vrece - SKLO

Patrí sem:

- PET fľaše – plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, malinoviek, sirupov, rastlinných olejov, octov


                                  PET             

 

- TETRA PACK-y od ovocných štiav, džusov, trvanlivého a acidofilného mlieka, smotany, vína

 

    

 

 

Dovolené je ponechať etikety a plastové uzávery, fľaše musia byť vypláchnuté a pre zmenšenie objemu PET flaše stlačené a TETRA PACKy rozobrané.

 

- Kelímky PS, PP – jogurtové, od masla aj s vrchnakom.

- HDPE (2) flakony – aviváž, šampóny, jar (olejové a agresívne ako domestos nie)

- Fólie transparentné i farebné – záhradkárska ale čistá a sáčky

 

 

 

 

 

 

 

 


Označenie PS môže byť nahradené označením 6 v trojuholníku. Označenie PP môže byť nahradené označením 5 v trojuholníku a pri označeniach PE HD a HD PE sú vhodné iba tie bez označenia alebo s značením 2.

 

Nepatrí sem:

Veľmi znečistené plasty zeminou, farbami, fľaše od náterových hmôt, polystyrén, celofán, obaly od kávy, kakaa, vreckových polievok, obaly kombinované so sklom, kovom, guma, molitan, podlahové krytiny, obaly od motorového oleja a ropných produktov.

Patrí sem:

- Časopis, kniha, noviny, list, obálka, pohľadnica, leták, papierové vrecko od múky, cukru, počítačový papier, výkres, zošit, katalóg, kartónové a papierové krabice (od pracích práškov, liekov, obuvi...), kartónové pláta od vajíčok.

Treba odstrániť sponky na spisy, plastovú lepiacu textilnú alebo plastovú súčasť.

 

 

 

Nepatrí sem:

Papier potiahnutý fóliou (Tetra Pack, šumienky, kávy), mastnú papier, kopírovací a faxový papier, plastové pláta od vajíčok, fólie, celofán, obaly od sladkostí a slaností, vata, papierové vreckovky a utierky, servítky, papier znečistený olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, papier oblepený lepiacou páskou.

 

          

Patrí sem:

- Sklo všetkých farieb, nevratné sklenené fľaše od nápojov, sklenené črepy, fľašky od kozmetických prípravkov, tabuľové sklo, poháre od konzervovaných potravín (zelenina, kompót, horčica, detská výživa, pochutiny, káva)

Treba odstrániť kovové a plastové uzávery, viečka a vypláchnuť.

 

 

 

Nepatrí sem:

Porcelán, keramika, žiarovky a žiarivky, neónka, ploché sklo s drátenou vložkou, ploché sklo lepené fóliou, dymové sklo, sklo olovnaté, varné sklo, plexisklo, zrkadlá, autosklo, teplomer, viečka od pohárov, kovové vrchnáky a plastové uzávery, sklo s prímesami kovovo, uhlie, uhoľný prach, zemina, štrk, kamene, kovy, TV obrazovky, plasty, drevo, textil, papier.

 

 

Textil: textil, ktorý nepotrebujete neznehodnocujte (netrhajte gombíky a zipsy), rozdáme ho ľuďom, ktorí ho ešte využijú.

 

HARMONOGRAM ZBERU :

HARMONOGRAM ZBERU : (vyhlásime i v rozhlase)

Plasty: mesačne vždy posledný utorok v mesiaci.

Papier: mesačne vždy posledný utorok v mesiaci.

Sklo:    ¼ ročne vždy posledný utorok vo ¼ roku.

Kovy:  mesačne vyložiť posledný utorok v mesiaci vedľa separovaného vreca.

Biologicky rozložiteľný odpad: patrí do kompostoviska.

Drevo: mesačne vyložiť posledný utorok v mesiaci vedľa separovaného vreca.

Textil:  2-krát ročne, posledný marcový utorok a posledný septembrový utorok.

 

Kontakt na Obecný úrad v prípade otázok: 6 495 301