Príloha č. 1

 

 

 ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

 

Obec : DUBNÍK

Katastrálne územie : DUBNÍK

 

č.

Pamätihodnosť

Adresa (aj popisom)

číslo

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti

Evid. Číslo, rozhodnutie obce o zápise

orient.

súpis.

parcel.

1.

Kostol reformovanej  cirkvi

v centre obce

  -

  -

495

Architektonické hodnoty, historický význam

 

2.

Mlyn vodný

na východnom okraji obce pri potoku  

 -

468

127

Architektonické hodnoty, technická pamiatka

 

3.

Súbor náhrobkov r. kat. cintorína

pri kat. kostole

-

-

2/1

Výtvarné hodnoty a historický význam

 

4.

Súbor náhrobkov kalvínskeho cintorína

pri Rúbanskej cesta

-

-

92

Výtvarné hodnoty a historický význam

 

5.

Židovský cintorín

vo svahu pri severnom okraji obce smerom na vinice

-

-

184

Výtvarné hodnoty a historický význam

 

6.

Budova katolíckej fary

pri r. kat. kostole

-

480

40/1

Architektonické hodnoty a historický význam

 

7.

Kúria v lokalite Kaptalán

súčasť bývalého majera

-

613

1478/25

Architektonické hodnoty, výtvarné hodnoty, historický význam

 

8.

Kúria rodiny Szilley

Pri hlavnej ceste na Hlavnej ulici oproti kaštieľu Csúzyovcov

-

2

205

Architektonické hodnoty a historický význam

 

9.

Kúria rodiny Ölveczkých

Oproti materskej škôlke

-

276

525

Architektonické hodnoty a historický význam

 

10.

Kúria rodiny Paálovská

Na Hlavnej ulici oproti základnej škole

-

693

552/2

Architektonické hodnoty a historický význam

 

11.

Kúria rodiny Petrovics

oproti kostolu reformovanej cirkvi

-

256

592

Architektonické hodnoty a historický význam

 

12.

Areál kúrií Paálovcov a Szilley

v centre obce

-

-

206/1, 206/2, 208,209,204

Historický park s hodnotnými drevinami a historický význam

 

13.

Ľudový dom

vedľa starého kúpaliska

-

427

213

Pamiatka ľudovej architektúry

 

14.

Park kúrie Csúzyovcov

okolo budovy kúrie Csúzyovcov

-

-

539/1, 539/2

Historický park s hodnotnými drevinami

 

15.

Park Leventepark po zaniknutej kúri

v centre obce

-

-

575/1

Historický park s hodnotnými drevinami

 

16.

Park kúrie rodiny Szombathelly 

pri materskej škôlke

-

-

531/2

Historický park s hodnotnými drevinami

 

17.

Artézska studňa

pri križovatke smerom na cintorín

-

-

605

Technické dielo, historický význam

 

18.

Socha sv. Jána Nepomuckého

v záhrade rodinného domu súp.č.: 458

-

-

129/1

Výtvarné hodnoty a historický význam

 

19.

Votívny kríž

na križovatke oproti stredisku fi. AT DUNAJ

-

-

1672

Historický význam

 

20.

Kaplnka Panny Márie

pri križovatke pred severným okrajom obce

-

-

1665

Historický význam

 

21.

Prícestný kríž

pri križovatke v lokalite Kaptalán

-

-

1667

Historický význam

 

22.

Sýpka v lokalite Kolónia

v centre lokality Kolónia

-

-

1586/9

Pamiatka industriálnej architektúry

 

23.

Sýpka pri kúrii Ölveczkých

Východne pri kúrii Ölveczkých

-

-

526/2

Pamiatka industriálnej architektúry

 

24.

Trojica malieb na parapete organovej empory

parapet organovej empory r. kat. kostola

-

469

1

Výtvarné hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

ZONAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

 

 

Obec : DUBNÍK

Katastrálne územie : DUBNÍK

 

č.

Pamätihodnosť

Miesto uloženia (aj popisom)

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti

Evid. Číslo, rozhodnutie obce o zápise

1.

Súbor troch závesných obrazov K. Hármoša

záver svätyne – súčasť hlavného oltára r. kat. farského kostola

Výtvarné hodnoty, historický význam