Zmluvy 2015


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
4MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica , IČO:36041688Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U 1489/2013Zmeny v platobných podmienkach30.12.201405.01.201506.01.2015PDF
89Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO:35919001Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciestPredplatené mýto16.01.201516.01.201517.01.2015PDF
90SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 44500734Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotkyZakúpenie Palubnej jednotky16.01.201516.01.201517.01.2015PDF
213ARRIVA NZ, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36545317Dodatok č. 2 k Zmluve č. 5/2013príspevok na spoje prímestských liniek05.02.201506.02.201507.02.2015PDF
326Patrik Zahorecz, 941 35 Dubník č. 226Kúpna zmluvakúpa jatočnej ošípanej14.02.201514.02.201515.02.2015PDF
433Mesto Nové Zámky, Hl. námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO:00309150Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úraduzmeny vo výške ročnej úhrady nákladov na prevádzku spoločného stavebného úradur. 201503.03.201510.03.201511.03.2015PDF
450Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2015_MPC_PRINED_082Didaktický balíček pre školu - ZŠ s MŠ Dubník10.02.201513.03.201514.03.2015PDF
533SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynuOsobitné dojednania pre maloodber02.04.201502.04.201503.04.2015PDF
657AVIMAR s.r.o., Nothart Viliam, 943 54 Svodín 869/34, IČO:47548924Dodatok č. 1 k zmluve o "vykonaní požiarno-technického servisu" zo dňa 01.09.2014Doplnenie zmluvy30.04.201530.04.201501.05.2015PDF
668Projektová kancelária Ing. Furuglyás Peter, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky, IČO: 32790457Zmluva o dielo č. 02/2015Vypracovanie projektov na rekonštrukciu vodovodnej siete Dubník- Dvor Mikuláš30.04.201530.04.201501.05.2015PDF
728Berendsen Textil Servis s.r.o., 913 03 Drietoma 920, IČO: 44506031Zmluva č. 804606Zmluva na dodanie a servis- rohože14.05.201514.05.201515.05.2015PDF
785HOLD s.r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO: 34110224Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č.4/HOLD/2015 Stavba: Tržnička na verejnom priestranstve v centre obce5 498,52 €27.5.201528.05.201529.05.2015PDF
850Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348Dodatok č. 1Zmena v čl. 5 a v čl. 715.5.201510.06.201511.06.2015PDF
882Ateliér na bašte s.r.o., Komárňanská 57, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35940026Dodatok č 1 k Zmluve o dieloDoplnenie zmluvy v čl. VI12.06.201516.06.201517.06.2015PDF
893MV SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava, IČO: 00151866Zmluva o výpožičkeprebytočný majetok štátu na matričné účely12.06.201516.06.201517.06.2015PDF
894Peter Štaubert, Výpalisko 31, 940 01 Nové Zámky, IČO: 40348857Zmluva o dieloOprava, tmelenie a lakovanie parkiet v KD Dubník972,67 €12.06.201516.06.201517.06.2015PDF
906Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO: 378612298Zmluva č. 380/2015 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014300,00 €15.06.201519.06.201520.06.2015PDF
918OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Dodatok č. 5 k Zmluve o úvereZmluva o kontokorentnom úvere15.06.201524.06.201525.06.2015PDF
925SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454Hromadná licenčná zmluvaZmluva o použití hudobných diel24.06.201526.06.201527.06.2015PDF
952Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, IČO: 378612298Zmluva č. 381/2015Poskytnutie dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014700,00 €24.06.201502.07.201503.07.2015PDF
973Profi Poľno s.r.o., Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44540183Zmluva o spolupráciSpolupráca a koordinácia v rámci projektových zámerov programu LEADER03.07.201507.07.201508.07.2015PDF
1004Ing. Jozef Horniak - VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532Zmluva o dielo č. 01/2015Revitalizácia obce Dubník836 400,00 €10.07.201510.07.201513.07.2015PDF
1006SOCIA nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 31816398Zmluva LP2015/35Poskytnutie fin. príspevku500,00 €07.07.201513.07.201514.07.2015PDF
1021SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256Zmluva o dodávke plynuZmena odberateľa plynu20.07.201520.07.201521.07.2015PDF
1036Ing. Róbert Sós - APESOS, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158Mandátna zmluva č. 31032015Zmluva o obstaraní stavebného dozoru na stavbe "Revitalizácia obce Dubník"11 460,00 €20.07.201520.07.201521.07.2015PDF
1050SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256Zmluva o združenej dodávke elektrinyDistribúcia elektriny23.07.201523.07.201524.07.2015PDF
1075Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518Zmluva o pripojení odberného elektr. zariadenia do distribučnej sieteZmluva o pripojení elektriny31.07.201531.07.201501.08.2015PDF
1093Henrieta Hrabovszká, Dubník 413, Miroslav Trungel, Obrancov mieru 4, BánovKúpna zmluvaKúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a plynovej prípojky3 767,22 €04.08.201504.08.201505.08.2015PDF
1123MUSICPRESENTOR Kft. Donáti u. 38, 1015 BudapestMegbízási szerződés - Zmluva o hudobnej produkciiHudobná produkcia 10.08.201510.08.201511.08.2015PDF
1128Reklamná agentúra ATLAS, Nové Zámky, IČO: 34964967Zmluva o hudobnej produkciiHudobná produkcia 11.08.201511.08.201512.08.2015PDF
1148OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Zmluva o pridruženom účtevedenie pridruženom účte13.08.201513.08.201514.08.2015PDF
1149OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Dodatok zo dňa 13.8.2015Dodatok k pridruženému účtu13.08.201513.08.201514.08.2015PDF
1172Ing. Jozef Horniak - VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532Dodatok č. 1 k Zmluve o dieloZmena čl. 5 - čas, spôsob a miesto plnenia14.08.201518.08.201519.08.2015PDF
1173Ing. Róbert Sós - APESOS, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluveZmena čl. 514.08.201518.08.201519.08.2015PDF
1174Ing. Annamária Šestáková - FINCONSULT, Nábrežná 4665/7,940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289Zmluva o poskytovaní stravyStrava pre zamestnancov obce18.08.201518.08.201519.08.2015PDF
1206RRA Novozámocko, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45737711Zmluva o dielo č. 30/2015Zhotovenie PHSR990,00 €25.08.201525.08.201526.08.2015PDF
1266Slovenská agengúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031Zmluva č. 27/POD-ZD2-28/15Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na podaný projekt - Tržnička5 498,52 €25.08.201504.09.201505.09.2015PDF
1267Horňák Ján s.r.o., Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 36241741Zmluva o dieloZhotovenie autobusovej zastávky3 512,00 €02.09.201504.09.201505.09.2015PDF
1275MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, IČO: 00151866Zmluva č. 42/NR/2015Poskytnutie dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality5 000,00 €02.09.201507.09.201508.09.2015PDF
1279Peter Štrba, 941 42 Veľké Lovce 801, IČO: 47353961Zmluva o dielo č. 2015009007Dodávka a montáž kamerového systému6 280,70 €07.09.201514.09.201515.09.2015PDF
1352DataCentrum elektronizácie ÚSS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM č. ZLP-2014-0191/OPISZmeny v Zmluve čl. 4 ods.1 23.09.201523.09.201524.09.2015PDF
1353MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. z. 031/4.1MP/2013Zmena čl. 2 v pôvodnej zmluve23.09.201530.09.201501.10.2015PDF
1377MPaRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621Dodatok č. 1/DZ221401206720101 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2214012067201Zmena v znení zmluvy čl. 2, čl. 3, čl. 625.09.201502.10.201503.10.2015PDF
1456DARTON s.r.o., Veľká jarková 22, 945 01 Komárno, IČO: 44820551Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2/2013Zmeny v čl. I, čl. II, čl. IV, a čl. V oproti pôvodnej zmluve09.10.201509.10.201510.09.2015PDF
1467DARTON s.r.o., Veľká jarková 22, 945 01 Komárno, IČO: 44820551Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2013Zmeny v čl. III a č. IV29.09.201514.10.201515.10.2015PDF
1468AGROCONTRACT Mikuláš a.s., Mikuláš č. 631, 941 35 Dubník, IČO: 36521094Zmluva zo dňa 14.10.2015Zverenie vodovodného potrubia /časť Dvor Mikuláš/ do užívania14.10.201514.10.201515.10.2015PDF
1488HOLD s.r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO: 34110224Zmluva o dieloZhotovenie a dodanie zámkovej dlažby - Aut. zast.663,91 + DPH19.10.201519.10.201520.10.2015PDF
1507PROJEKTSERVIS s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno, IČO: 36557510Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva - Modernizácia obecných objektov v obci Dubník - I. etapaVypracovanie žiadosti pre čerpanie dotácie z ENVIRONFONDU 2015 L207.10.201522.10.201523.10.2015PDF
1508PROJEKTSERVIS s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno, IČO: 36557510Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva - Rekonštrukcia vykurovania obecných budov v obci Dubník - I. etapaVypracovanie žiadosti pre čerpanie dotácie z ENVIRONFONDU 2015 L207.10.201522.10.201523.10.2015PDF
1515AVA-stav s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta, IČO: 43989268Zmluva o dielo č. 26/10/2015Vyhotovenie a realizácia stavby "Zlepšenie systému odpadového hospúodárstva v obci Dubník"144 444 € + DPH26.10.201526.10.201527.10.2015PDF
1524Ing. Róbert Sós - APESOS, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158Mandátna zmluva č. 30032015Výkon stavebného dozoru na stavbe: "Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Dubník"2 340,- €27.10.201527.10.201528.10.2015PDF
1540ZsVS a.s., Ľanová 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/1000057207Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Dubník - Park29.10.201529.10.201530.10.2015PDF
1582SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podporyPredmetom zmluvy je úprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením bežného účtu na vyplatenie podpory 06.11.201510.11.201511.11.2015PDF
1589Hana Hosszúová, Železná 8, 940 01 Nové Zámky a Martin Čikkel, Jesenského 22, 941 01 BánovKúpna zmluvaKúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a plynovej prípojky10.11.201510.11.201511.11.2015PDF
1610SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podporyPredmetom zmluvy je úprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením bežného účtu na vyplatenie podpory SK29 3000 0000 0000 0024 486513.11.201516.11.201517.11.2015PDF
1633CESTY NITRA a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34128344Zmluva o dielo č. 48/2015/08411/M/ORealizácia prác na stavbe "Obec Dubník - Oprava cesty, časť Mikuláš"24 994,57 € + DPH19.11.201520.11.201521.11.2015PDF
1661MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. z. 031/4.1MP/2013Zmeny v zmysle čl. 8 ods. 225.11.201530.11.201501.12.2015PDF
1650MAS - Dvory a okolie, Hl. námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 42210771Zmluva o poskytovaní NFP č. MAS-DaO/2015/01/05Poskytnutie NFP na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK24.11.201530.11.201501.12.2015PDF
1749UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 11-46803Doplnenie osobitných dojednaní07.12.201507.12.201508.12.2015PDF
1753UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 11-46803Doplnenie osobitných dojednaní -poistenie Revitalizácia obce Dubník09.12.201509.12.201510.12.2015PDF
1740ARRIVA NZ, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36545317Dodatok č. 3 k Zmluve č. 5/2013Zmena v čl. 1 bod 316.12.201516.12.201517.12.2015PDF
1759DataCentrum elektronizácie ÚSS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359Zmluva o pripojení k IS DCOMposkytovanie služby IS DCOM16.12.201516.12.201517.12.205PDF
1794Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebMobilný telefón a zmena programu služieb16.12.201516.12.201517.12.2015PDF
1796SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Úverová zmluva č. 244355-2015Poskytnutie finančného úveru "Zlepšenie systému odp. hosp. v obci Dubník"140 000,00 €16.12.201516.12.201517.12.2015PDF
1797SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.244355-2015Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu16.12.201516.12.201517.12.2015PDF
1799SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Úverová zmluva č. 244777-2015Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver "Revitalizácia obce Dubník"100 000,00 €16.12.201516.12.201517.12.2015PDF
1800SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.244777-2015Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu16.12.201516.12.201517.12.2015PDF
1798SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 244355-2015Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke16.12.201517.12.201518.12.2015PDF
1801SZRB, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 244777-2015Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke16.12.201517.12.201518.12.2015PDF
1862ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36362727Zmluva č. 4215160094 o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny podľa zmluvných podmienok30.12.201531.12.201501.01.2016PDF
1883ZsVS a.s., Ľanová 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/1000061185 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp. vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu parc. 526/211.12.201531.12.201501.01.2016PDF
1751RIGHTAUDIT s.r.o., Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46999230Zmluva o poskytovaní audítorských služiebZmluva o vykonaní auditu obce Dubník04.12.201531.12.201501.01.2016PDF

[Zatvor okno]