Zmluvy 2017


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
8ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36545317Dodatok č. 4 k Zmluve číslo 5/2013Zmluva o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestských autobusových liniek09.01.201710.01.201711.01.2017PDF
86RIGHTAUDIT s.r.o., Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46999230Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudítorské služby22.11.201731.01.201701.02.2017PDF
40Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31440291Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o dielo č. 10/prenájom nádob- Dubník/2010 zabezpečenia odvozu odpaduprenájom smetných nádob08.02.201713.02.201714.02.2017PDF
105TJ Družstevník Dubník, 941 35 Dubník 244, IČO: 42427720Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce DubníkDotácia na podporu futbalu3 500,00 €27.01.201727.02.201728.02.2017PDF
175Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 924 01 Galanta, IČO: 50630547Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaSlužby pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti KD obce Dubník"06.03.201706.03.201707.03.2017PDF
234Darton s.r.o., ul. Práce 4933, 945 01 Komárno, IČO: 44820551Dohoda o odstúpeníDohoda o odstúpení od Zmluvy o dielo č. 2/2013 v znení Dodatku č. 1, Zmluvy o dielo č. 25/2013, v znení Dodatku č. 107.03.201707.03.201708.03.2017PDF
93Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_022Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"18.02.201715.03.201716.03.2017PDF
215Mesto Nové Zámky, odbor územného rozvoja a architektúry, Hl. nám. 10,940 35 Nové Zámky, IČO: 00309150Dodatok č. 15Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spol.očného st. úradu uzatvorenej dňa 26.2.200314.02.201721.03.201722.03.2017PDF
221GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky, IČO: 31435076Kúpna zmluvaKúpa konvektomatu do ŠJ Dubník20.03.201721.03.201722.03.2017PDF
235HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, IČO: 36841196Zmluva o dieloVýkon činností súvisiacich s vypracovaním žiadosti o NFP 21.03.201721.03.201722.03.2017PDF
196MV SR, OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, IČO: 00151866Zmluva č. 18/NR/2016Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 20178 000,00 €12.04.201719.04.201620.04.2016PDF
308PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34107100Zmluva o dielo č. 05/2017Zmluva na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 2. etapa"160 350,- € + DPH04.05.201704.05.201705.05.2017PDF
320ŠTRBA COMPANY s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 801, IČO: 47353961Zmluva o dielo č. 20170509Zmluva o dielo na dodávku a montáž Kamerového systému9 085,- € + DPH 09.05.201710.05.201711.05.2017PDF
354OLI Ihriská s.r.o., 941 34 Jasová č. 230, IČO: 47241888Zmluva o dieloZhotovenie veľkých drevených kvetináčov4 250,- € + DPH23.05.201723.05.201724.05.2017PDF
359PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34107100Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05/2017Zhotovenie stavby "Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 2. etapa"24.05.201724.05.201725.05.2017PDF
367Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služiebtefón Huawei Y529.05.201730.05.201731.05.2017PDF
368Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSIM karta29.05.201730.05.201731.05.2017PDF
372RRA Novozámocko, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45737711Zmluva o dielo č. 22/2017Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt Výmena umelého trávnika na MI31.05.201701.06.201702.06.2017PDF
381Ing. Róbert Sós - APESOS, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158Zmluva o dieloDozor na stavbe "Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník-Dvor Mikuláš II. etapa"3 000 € s DPH05.06.201705.06.201706.06.2017PDF
388NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298Zmluva č. 611/2017 o poskytnutí dotácieDotácia na šport - Zachovajme tradície v športe!1 700,00 €31.05.201706.06.201707.06.2017PDF
397Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491Zmluva č. 120679 08U01 o poskytnutí podporyPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na Rekonštrukciu vodovodnej siete Dubník- Dvor Mikuláš100 000,00 €15.06.201715.06.201716.06.2017PDF
400NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298Zmluva č. 114/2017 o poskytnutí dotácieDotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu1 800,00 €07.06.201709.06.201710.06.2017PDF
408NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298Zmluva č. 502/2017 o poskytnutí dotácieDotácia na podporu kultúry1 700,00 €15.06.201719.06.201720.06.2017PDF
383Ekocharita Slovensko Slovensku o.z., Gen. M.R.Štefánika 45, 060 01 Kežmarok, IČO: 50383230Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuviZber použitých textílií, odevov a obuvi22.06.201722.06.201723.06.2017PDF
423Ing. Róbert Sós - APESOS, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 29032016Zmeny v pôvodnej zmluve pre projekt Telocvičňa, čl. 5 čas plnenia31.05.201729.06.201730.06.2017PDF
424Renáta Kučerová, 941 35 Dubník č.464Nájomná zmluvaNájomná zmluva o nájme bytu v bytovom dome v Dubníku30.06.201730.06.201701.07.2017PDF
431Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebTelefón Huawei P10Lite03.07.201703.07.201704.07.2017PDF
434Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno, IČO: 36102881Zmluva o dieloZmluva na vykonanie archeologického výskumu947,50 €03.07.201704.07.201705.07.2017PDF
436OLI Ihriská s.r.o., 941 34 Jasová č. 230, IČO: 47241888Nájomná zmluvaNájomná zmluva na prenájom lesných pozemkov06.07.201706.07.201707.07.2017PDF
441PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34107100Rámcová zmluvaZabezpečenie nakladania s drobným stavebným odpadom10.07.201710.07.201711.07.2017PDF
463SOCIA- Nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska ul. 13, 831 04 Bratislava, IČO: 31816398Zmluva LP2017019Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku400,00 €28.06.201719.07.201720.07.2017PDF
469Obec Dviory nad Žitavou, Hlavné nám. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 00308897Zmluva o prefinancovaní nákladov za účasť žiakov základných škôl v letnom táboreÚčasť žiaka ZŠ v letnom tábore70,00 €21.07.201721.07.201722.07.2017PDF
472Ing. Annamária Šestáková - FINCONSULT, Nábrežná 4665/7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289Zmluva o poskytovaní stravyPoskytovanie stravy pre zamestnancov OÚ Dubník07.07.201721.07.201722.07.2017PDF
477Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné nám. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 00308897Dodatok č. 1 k Zmluve o prefinancovaní nákladov za účasť žiakov základných škôl v letnom táboreÚčasť žiaka ZŠ v letnom tábore26.07.201726.07.201727.07.2017PDF
404SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454Hromadná licenčná zmluva VP/17/05513/001Zmluva o použití hudobných diel v rámci hudobných podujatí22.06.201731.07.201701.08.2017PDF
491Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2017Poskytnutie dotácie za účelom spracovania ÚP dokumentácie3 768,00 €28.07.201703.08.201704.08.2017PDF
496Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031Zmluva č. 20/POD-28/17Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD5 000,00 €07.08.201714.08.201715.08.2017PDF
511Zoltán Kovács, Družstevný rad 954/41, 943 01 Štúrovo, IČO: 43806228Zmluva o dielo č. 2017/007Zhotovenie diela Výmena okien a dverí na Dome služieb15.08.201716.08.201717.08.2017PDF
557OLI Ihriská s.r.o., 941 34 Jasová č. 230, IČO: 47241888Dodatok č. 1 k nájomnej zmluveZmeny vo výmere obhospodarovaných pozemkov28.07.201731.08.201701.09.2017PDF
564ONYX s.r.o., Viničná 8145/1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31444067Zmluva o dieloZhotovenie diela Altánok06.09.201706.09.201707.09.2017PDF
575EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno, IČO: 48038521Zmluva o dieloVypracovanie diela ŽoNFP pre OP IROP- Rekonštrukcia vodovod. siete Dubník-DM- 1.etapa19.09.201719.09.201720.09.2017PDF
609Angelika Habánová, Dubník 204Nájomná zmluvaNájomná zmluva o nájme bytu v bytovom dome v Dubníku29.09.201730.09.201701.10.2017PDF
677e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50028014Zmluva o službách č. 42/2017-EMVypracovanie podkladov pre ŽoNFP16.10.201719.10.201720.10.2017PDF
700TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, IČO: 50236407Mandátna zmluva Zmluva na zabezpečenie procesu VO13.10.201726.10.201727.10.2017PDF
709JUDr. Helena Kontrová, 941 32 Semerovo, IČO: 31823807Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní právnej pomociZmena čl. 323.10.201710.11.201711.11.2017PDF
736Silvia Paulovská, 941 35 Dubník 854Nájomná zmluvaZmluva o nájme bytu v bytovom dome Dubník10.11.201710.11.201711.11.2017PDF
734Lenka Révészová, 941 35 Dubník 431 a Štefan Čapucha, Nábrežná 12, 940 73 Nové ZámkyNájomná zmluvaZmluva o nájme bytu v bytovom dome Dubník23.11.201730.11.201701.12.2017PDF
735Imrich Horváth, 941 35 DubníkNájomná zmluvaZmluva o nájme bytu v bytovom dome Dubník29.11.201730.11.201701.12.2017PDF
723Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva č. 1111419Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber29.11.201701.12.201702.12.2017PDF
699RIGHTAUDIT s.r.o., Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46999230Zmluva o poskytovaní audítorských služiebZmluva o vykonaní audituÚZ, VS a KÚZ za rok 201718.12.201718.12.201719.12.2017PDF
707AGROROLSTAV s.r.o., 941 33 Kolta č. 708, IČO: 46556257Zmluva o dodávke vody z verejného vodovoduZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu /Dvor Mikuláš/22.12.201722.12.201723.12.2017PDF
766Alexandra Amblacká, 941 35 Dubník č. 378Nájomná zmluvaZmluva o nájme bytu v bytovom dome Dubník18.12.201729.12.201730.12.2017PDF
767Andrea Sümeghová, 941 35 Dubník č. 157Nájomná zmluvaZmluva o nájme bytu v bytovom dome Dubník18.12.201729.12.201730.12.2017PDF
768Angelika Habánová, Dubník 204Nájomná zmluvaZmluva o nájme bytu v bytovom dome Dubník18.12.201729.12.201730.12.2017PDF
757RECobal s.r.o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 47257997Zmluva NR150477 o spolupráciZmluva o spolupráci v oblasti triedeného zberu29.12.201729.12.201730.12.2017PDF
874TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, IČO: 50236407Mandátna zmluva Zmluva na zabezpečenie procesu VO 08.12.201723.12.201730.12.2017PDF

[Zatvor okno]