Zmluvy 2018


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
14ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36545317Dodatok č. 5 k Zmluve číslo 5/2013Zmluva o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestských autobusových liniek08.01.201808.01.201809.01.2018PDF
28AVIMAR s.r.o., Nothart Viliam, 943 54 Svodín 34, IČO: 47548924Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Zmena v čl. III12.01.201812.01.201813.01.2018PDF
113Alžbeta Porubská, 941 35 Dubník č. 421Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome30.01.201830.01.201831.01.2018PDF
114Zuzana Myšíková Černá- Dr. Foot, 941 35 Dubník č. 598, IČO: 36978566Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v DS31.01.201831.01.201801.02.2018PDF
135TJ Družstevník Dubník, 941 35 Dubník 244, IČO: 42427720Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieDotácia z rozpočtu obce Dubník na podporu športu02.02.201802.02.201803.02.2018PDF
197ŠTRBA-COMPANY s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 801, IČO: 47353961Servisná zmluva č. 03/2018Servisné služby na informačnej zabezpečovacej technike19.02.201819.02.201820.02.2018PDF
211ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098309 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
212ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098314 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
213ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Príloha k Zmluve č. 7/100098314 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
214ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098318 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
215ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098326 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
216ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098331 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.2.218PDF
217ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Príloha k Zmluve č. 7/100098331 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
218ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098333 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.2.201823.02.201824.02.2018PDF
219ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Príloha k Zmluve č. 7/100098333 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.2.201823.02.201824.02.2018PDF
220ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098335 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
221ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098338 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
222ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098340 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
223ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098358 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
224ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Príloha k Zmluve č. 7/100098358 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
225ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Zmluva č. 7/100098361 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
226ZsVS a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36550949Príloha k Zmluve č. 7/100098361 o dodávke vodyDodávka vody z verejného vodovodu14.02.201823.02.201824.02.2018PDF
330osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041Zmluva č. ZO/2018A10445-1Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby20.03.201820.03.201821.03.2018PDF
333Veres Lajos, Hajós A. út 32, 3524 MiskolcZmluva - MegállapodásDohoda o kultúrnom vystúpení20.03.201820.03.201821.03.2018PDF
334Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 47192941Zmluva o prevádzke webového sídlaZmluva o prevádzke webového sídla č. SOP-17-3-2018-SK22.03.201826.03.201827.03.2018PDF
335Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 47192941Zmluva o vytvorení webového sídlaZmluva o vytvorení webového sídla č. SOD-17-3-2018-SK22.03.201826.03.201827.03.2018PDF
384Mesto Nové Zámky, odbor územného rozvoja a architektúry, Hl. námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 00309150Dodatok č. 16Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 26.2.200315.03.201804.04.201805.04.2018PDF
1251Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava, IČO: 35763469Rámcová zmluva o spolupráciDohoda o osobitných rámcových podmienkach20.04.201820.04.201821.04.2018PDF
1214Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaDodatok č. 1 k PZ č. 4419008316Dopoistenie - kam. Systém25.04.201825.04.201826.04.2018PDF
1218MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H191Dotácia proj. Zlepšenie energ. Nár. KD Dubník02.05.201809.05.201810.05.2018PDF
1253HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o., Jégého 14/44A, 821 08 Bratislava, IČO: 36841196Zmluva o dieloExterný manažment "Zníž. en. nár. KD"11.05.201811.05.201812.05.2018PDF
1303NZ Interier s.r.o., S.H.Vajanského 73, 940 01 Nové ZámkyKúpna zmluvaKúpa stolov a stoličiek24.05.201824.05.201825.05.2018PDF
1327PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34107100Zmluva o dielo č. 5/ZO/2018Zmluva na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1 etapa"197 600 + DPH06.06.201806.06.201807.06.2018PDF
1431PROJEKTSTAV-NZ s.r.o. Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44188633Zmluva o dieloZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy, strechy, rekonštrukcia ústredného kúrenia a osvetlenia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti20.06.201821.06.201821.06.2018PDF
1432energium s.r.o, Topolčianska 5, 851 05 Bratislava, Zmluva č. 2018700, IČO: 47613033ZMLUVA NA DODANIE PREDMETU ZAKÁZKY „ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT KD Dubník“ po obnoveEnergetický certifikát pre budovu KD20.06.201821.06.201821.06.2018PDF
1433Dry Fermentation Biogas, n.o., Dunajské nábrežie 1159/5 945 05 Komárno, IČO: 45736791Zmluva o dieloPublicita a informovanosť21.06.201821.06.201822.06.2018PDF

[Zatvor okno]