Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je pondelok, 16. júl 2018, meniny má Drahomír.   |      

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník
ZOBRAZIŤ ZADANÉ ZÁKAZKY NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC OD 1.7.2013

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 5 000 Eur za I. štvrťrok 2017Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur za I. štvrťrok 2017 PDF 11.04.2017

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 5 000 Eur za IV. štvrťrok 2016Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur za IV. štvrťrok 2016 PDF 27.12.2016

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 5 000 Eur za III. štvrťrok 2016Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur za III. štvrťrok 2016 PDF 03.10.2016

Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady na dodanie tovaru komunálny mulčovačVýzva na predloženie ponuky PDF 08.08.2016
Súťažné podklady PDF 08.08.2016

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2016Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2016 PDF 01.07.2016

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2016Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2016 PDF 31.03.2016

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2015 PDF 23.12.2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za III. štvrťrok 2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za III. štvrťrok 2015 PDF 01.10.2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2015 PDF 22.07.2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2014Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2014 PDF 14.01.2015

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2014Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2014 PDF 04.04.2014

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2013Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2013 PDF 02.01.2014

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za III. štvrťrok 2013Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za III. štvrťrok 2013 PDF 15.07.2013

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2013Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2013 PDF 15.07.2013

Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Dubník

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PDF 28.01.2014
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PDF 29.07.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PDF 23.05.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími
ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2013Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2013 PDF 16.04.2013

Výroba a dodanie zostavy plastových okien – zdravotné stredisko

Hodnota zákazky 1.840,87 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača NOVAPLAST – Laki Alexander
Forgáchova bašta 11
940 01 Nové Zámky

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákaziek "Rekonštrukcia vykurovania obecných budov v obci Dubník" a "Modernizácia obecných objektov v obci Dubník"
Hodnota zákazky 1.000,00 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Ing. Ladislav Bréda
Nám. Sv. Imricha 500/6
943 01 Štúrovo

Výroba a dodanie zostavy plastových okien – materská škola

Hodnota zákazky 3 710,00 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Vavrecky Gabriel – Figo Lock
Mládežnícka 8
941 10 Tvrdošovce

Bezdrôtový miestny rozhlas – časť Dvor Mikuláš

Hodnota zákazky 3 289,20 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača FORTE Acoustic s.r.o.
951 04 Malý Lapáš

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Podmienky obchodnej verejnej súťaže PDF 03.05.2012

VO 594

VO 594 PDF 03.05.2012

Výzva na voľby členov do rady školy

Výzva na voľby členov do rady školy PDF 25.04.2012

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 PDF 31.03.2012

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy PDF 05.03.2012

Minimálna cena za predaj pozemkov vo vlastníctve obce v intraviláne obce Dubník


Minimálna cena za predaj pozemkov vo vlastníctve obce v intraviláne obce Dubník bola stanovená vo výške 4 €/m2.
Schválená Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa 24.8.2011.

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre obec Dubník – projekt "Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník"Určenie predpokladanej hodnoty zákazky PDF 22.08.2011
Oznámenie o vyhodnotení ponúk PDF 21.09.2011
Hodnota zákazky 3 500,00 EUR bez DPH
3 500,00 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača PP & P Co., s.r.o.
Zahradnícka 36
821 08 Bratislava

Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov a predaj pozemkov


Vyhlásenie verejnej súťaže PDF 17.08.2011

Rekonštrukcia kotolne v Dome služieb Dubník

Hodnota zákazky 1 507,63 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Ján Nyári, 941 35 Dubník č. 556

Napojenie splaškovej a dažďovej kanalizácie

Hodnota zákazky 7 858,90 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača SATES, a.s., Sl. Partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Vyhlásenie verejnej súťaže PDF 22.06.2011
Podmienky obchodnej verejnej súťaže PDF 22.06.2011
Súťažný návrh PDF 22.06.2011

Obchodná verejná súťaž na obsadenie nebytového priestoru

Vyhlásenie verejnej súťaže PDF 16.03.2011
Podmienky obchodnej verejnej súťaže PDF 16.03.2011

Výzva na predkladanie ponúk

Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník - stavebné práce PDF 01.03.2011

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov
za m2 a rok
PDF 22.02.2011

Oznámenie o predaji pštrosov afrických

Oznámenie PDF 07.02.2011

Bezdrôtový miestny rozhlas

Výzva k súťaži PDF 22.01.2011
Zverejnenie zámeru verejného obstarávateľa PDF 22.01.2011

Regenerácia verejného priestranstva v obci Dubník

Verejne obstarávanie pre projekt - Regenerácia verejného priestranstva v obci Dubník, schválený v rámci ROP (opatrenie Regenerácia sídiel) bolo ukončené a s víťazným uchádzačom je podpísaná platná zmluva o dielo.

Výzva na predkladanie ponúk – oprava

Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník – stavebné práce
Bod II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy
Počet prístupov od 10.2007