Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je pondelok, 16. júl 2018, meniny má Drahomír.   |      

Zásady

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dubník 2016 Word PDF
Zásady obce Dubník o vybavovaní sťažností   PDF
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov   PDF
Zásady na ochranu majetku obce Dubník   PDF
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dubník   PDF
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dubník   PDF
Prihlásenie sa poplatníka na poplatok TKO Word PDF
Zásady vyrubovania a platenia poplatku 2013 Word PDF
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dubník Word PDF
Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy
obce Dubník
Word PDF
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dubník Word PDF
Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce Dubník Word PDF
Počet prístupov od 10.2007